VỀ CHÚNG TÔI

Viện khoa học Công Nghệ Sức Khoẻ và Sắc Đẹp Việt được cấp chứng nhận Hoạt động Khoa học và Công nghệ số: A-2535 bởi Bộ Khoa học và Công nghệ. Với nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, chăm sóc sức khỏe cộng đồng hoạt động chính trong lĩnh vực khoa học công nghệ

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

TIN TỨC NỔI BẬT